MENU

Důležitá sdělení

Zápis do 1. tříd 4. a 5. dubna 2023

Vážení rodiče,

abychom odstranili nepříjemné čekání, nabízíme Vám možnost rezervovat si termín a čas, ve kterém bude Vaše dítě zapsáno k povinné školní docházce. Program registrace bude spuštěn ve středu 1. 3. 2023 v 7:00 a ukončen v pátek 31. 3. 2022 ve 23:59. Více informací najdete pod heslem Zápis do 1. tříd 4. a 5. dubna 2023 – Informace k zápisu.

Rodiče žáků, kteří nevyužijí možnosti elektronické termínové registrace, upozorňujeme, že jejich dítě bude samozřejmě zapsáno, ale budou muset čekat do nejbližšího volného termínu ten den, popř. jim bude nabídnut volný termín následující den.

Proto doporučujeme elektronickou registraci.

Přijetí žáků se řídí Organizačním řádem školy část: 48 Zápis do první třídy, který najdete na webových stránkách v sekci: Ke stažení – Řády školy – Zápis do 1. třídy.


Zájezd do Francie - Doplatek, 2. informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala o dalším postupu týkajícím se našeho zájezdu do Francie. Zájezd je plně obsazen a všechny zálohy byly včas zaplaceny, za což vám moc děkujeme.

Tímto vás žádáme o uhrazení doplatku 7800,- Kč, a to nejpozději do čtvrtka 6. dubna 2023 (prosím respektujte toto datum jako FINÁLNÍ), na školní účet číslo: 4833890237/0100, variabilní symbol je stejný jako u zálohy, začíná čísly: 902123_ _ a následuje dvojčíslí jiné pro každého žáka.

2. informační schůzka pro rodiče je zcela dobrovolná, bude se konat v pondělí 17. dubna v 17:15 hod. v učebně č. 504 ve 4. patře školy.

!!! V případě, že dítě nemá platný cestovní doklad – cestovní pas či OP s platností alespoň 1 měsíc po ukončení zájezdu (tedy alespoň do července 2023), prosíme o jeho urychlené pořízení !!!

Jakékoliv bližší info, připomínky, dotazy apod.: J. Králová či H. Lukešová, kabinety FJ a HV, 4. patro, tel. 37 802 8441 (vrátnice, která tel. přepojí).


Повідомлення про спеціальний запис

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Zápis dětí z Ukrajiny bude probíhat v termínu 1. - 2. června 2023.

Informace k zápisu ukrajinských žáků naleznete zde

Зарахування дітей з України відбуватиметься в період з 1. червня до 2. червня 2023 р.

Інформацію відносно набору учнів з України знайдете тут


Potřeby pro žáky na šk. rok 2022/2023


Přehled otevřených kroužků

Dne 3. 10. 2022 zahajují svoji činnost zájmové kroužky 21. ZŠ Plzeň. Přehled otevřených zájmových kroužků a kde vyzvedávat své děti po skončení kroužku, najdete v příloze níže „Přehled otevřených kroužků“.

Nepřehlédněte

  • Zápis do 1. tříd 4. a 5. dubna 2023
  • Zájezd do Francie - Doplatek, 2. informační schůzka pro rodiče
  • Повідомлення про спеціальний запис
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2022/2023
  • Přehled otevřených kroužků

Zobrazit více

Kalendář

Út 4. dubna - st 5. dubna 2023
Zápis do 1. tříd

Čt 6. dubna - pá 7. dubna 2023
Velikonoční prázdniny (čt, v pá 7. 4. je státní svátek)

Po 17. dubna 2023
Třídní aktivy (16:30 h)

Po 24. dubna 2023
Pedagogická rada (14:15 h)

Čt 1. června - pá 2. června 2023
Zvláštní zápisy pro ukrajinské žáky

Po 5. června 2023
Třídní aktivy (16:30 h)

St 21. června 2023
Pedagogická rada (14:15 h)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony II.

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign