MENU

Náš tým

Ředitel školy

Mgr. Martin Prokop
Út 14.30 - 15.30, ředitelna školy,
po předchozí telefonické domluvě
prokopma@zs21.plzen-edu.cz

Zástupci ředitele

Mgr. Markéta Spodniaková - 1. stupeň
St 14:30 - 15:30, kancelář zástupců ředitele, přízemí,
po předchozí telefonické domluvě
spodniakovama@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Florindo Macaxi - 2. stupeň
Út 14.30 - 15.30, kancelář zástupců ředitele, přízemí,
po předchozí telefonické domluvě
macaxifl@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Jitka Machová - metodik
Út 14.30 - 15.30, kab. D, č. 517, 4.P,
po předchozí telefonické domluvě
machovaji@zs21.plzen-edu.cz

1. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách. Jednání mimo tyto pravidelné termíny je nutné předem dojednat telefonicky s příslušným vyučujícím.

I.A Mgr. Andrea Mamráková
Út 14:30 - 15:30, č. 204 (1.A), 1. p.
mamrakovaan@zs21.plzen-edu.cz
I.B Mgr. Marie Valdmanová
St 14:30 - 15:30, č. 210 (1.B), 1. p.
valdmanovama@zs21.plzen-edu.cz
I.C Mgr. Jana Zárubová
Út 13:30 - 14:30, ŠD Ruská č. 302 (1.C), 2. p.
zarubovaja@zs21.plzen-edu.cz
I.D Mgr. Bohdana Dudová
St 13:30 - 14:30, ŠD Ruská č. 303 (1.D), 2. p.
dudovabo@zs21.plzen-edu.cz
II.A Mgr. Beata Černá
St 14:30 - 15:30, č. 306 (2.A), 2. p.
cernabe@zs21.plzen-edu.cz
II.B Mgr. Olga Nováková
St 14:30 - 15:30, č. 209 (2.B), 1. p.
novakovaol@zs21.plzen-edu.cz
II.C Mgr. Štěpánka Davídková
St 13:30 - 14:30, ŠD Ruská č. 202, 1. p.
davidkovast@zs21.plzen-edu.cz
II.D Mgr. Dana Stanková
St 13:30 - 14:30, ŠD Ruská č. 203, 1. p.
stankovada@zs21.plzen-edu.cz
III.A Mgr. Marcela Varmužová
Čt 14:30 - 15:30, č. 207 (3.A), 1. p.
varmuzovama@zs21.plzen-edu.cz
III.B Mgr. Dagmar Drncová
Út 14:30 - 15:30, č. 308 (3.B), 2. p.
drncovada@zs21.plzen-edu.cz
III.C Mgr. Radka Drozdová
Út 14:30 - 15:30, č. 201 (3.C), 1. p.
drozdovara@zs21.plzen-edu.cz
III.D Mgr. Anna Matějková
St 14:30 - 15:30, č. 305 (3.D), 2. p.
matejkovaan@zs21.plzen-edu.cz
IV.A Mgr. Lenka Alena Brožová
Út 14:30 - 15:30, č. 310 (4.A), 2. p.
brozovale@zs21.plzen-edu.cz
IV.B Mgr. Kateřina Kotrbová
Út 14:30 - 15:30, č. 309 (4.B), 2. p.
kotrbovaka@zs21.plzen-edu.cz
IV.C Mgr. Kamila Páníková
Út 14:30 - 15:30, č. 111 (kab.), přízemí
panikovaka@zs21.plzen-edu.cz
IV.D Mgr. Silva Voldřichová
St 14:30 - 15:30, č. 403 (kab. VV), 3. p.
voldrichovasi@zs21.plzen-edu.cz
V.A Mgr. Pavla Němejcová
St 14:30 - 15:30, č. 205 (5.A), 1. p.
nemejcovapa@zs21.plzen-edu.cz
V.B Mgr. Hana Brunclíková
Út 14:30 - 15:30, č. 206 (5.B), 1. p.
brunclikovaha@zs21.plzen-edu.cz
V.C Mgr. Markéta Kubištová
Út 14:30 - 15:30, č. 307 (5.C), 2. p.
kubistovama@zs21.plzen-edu.cz
V.D Mgr. Zuzana Barborková
St 14:30 - 15:30, č. 208 (5.D), 1. p.
barborkovazu@zs21.plzen-edu.cz

2. stupeň

Učitelé jsou Vám k dispozici v níže uvedených konzultačních hodinách po předchozí telefonické domluvě s daným vyučujícím.

VI.A Mgr. Andrea Běhounková
St 14:30 - 15:30, kab. Čj, Fj, č. 514, 4. p.
behounkovaan@zs21.plzen-edu.cz
VI.B Mgr. Helena Kopečková
Čt 14:15 - 15:15, kab. Hv, č. 512, 4. p.
kopeckovahe@zs21.plzen-edu.cz
VI.C Mgr. Lenka Bednárová, Ph.D.
St 15:45 - 16:45, kab. Aj, č. 417, 3. p.
bednarovale@zs21.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Lenka Trhlíková
Čt 14.30 - 15.30, kab. F, č. 402, 3. p.
trhlikovale@zs21.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Ladislav Grigar
St 14:20 - 15:20, kab. Hv, č. 512, 4. p.
grigarla@zs21.plzen-edu.cz
VII.C Mgr. Jana Davidová
Út 14:15 - 15:15, kab. Aj, č. 203, 1. p.
davidovaja@zs21.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Michaela Záhoříková
Čt 14.15 - 15.15, kab. Aj, č. 505, 4. p.
zahorikovami@zs21.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Pavla Sankotová
Čt 14:30 - 15:30, kab. Př, č. 304, 2. p.
sankotovapa@zs21.plzen-edu.cz
VIII.C Mgr. Hana Birková
Čt 14:15 - 15:15, kab. Čj, č. 414, 3. p.
birkovaha@zs21.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Jitka Králová
St 14:15 - 15:15, kab. Čj, Fj, č. 514, 4. p.
kralovaji@zs21.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Dominika Laštovková
Út 15:15 - 16:15, kab Čj, č. 414, 3. p.
lastovkovado@zs21.plzen-edu.cz
IX.C Mgr. Dana Valentová
St 14:15 - 15:15, kab. Ch, č. 502, 4. p.
valentovada@zs21.plzen-edu.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Kristýna Cífková
St 15:00 - 16:00, kab. Nj, č. 313, 2. p.
cifkovakr@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Veronika Dubovecká
Čt 16:00 - 17:00, kab. Ch, č. 502, 4. p.
duboveckave@zs21.plzen-edu.cz
Ing. Petra Fischerová, Ph.D.
Čt 14:15 - 15:15, kab. č. 403, 3. p.
fischerovape@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Lukáš Hanuš
Út 16.00 - 17.00, kab. Př, č. 304, 2. p.
hanuslu@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Milena Kalabzová
St 15:00 - 16:00, kab. Aj, č. 417, 3. p.
kalabzovami@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Karolína Kupecká
Čt 16.00 - 17.00, kab. TV, č. 128, suterén
kupeckaka@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Lepičová
Út 14:30 - 15:30, kab. Aj, č. 505, 4. p.
lepicovaal@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Hana Lukešová
Út 14:15 - 15:15, kab. Hv, č. 512, 4. p.
lukesovaha@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Petr Nový
Út 14:15 - 15:15, kab. Ch, č. 502, 4. p.
novype@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Andrea Pelánová
Út 14.30 - 15.30, uč. 507, 4. p.
pelanovaan@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Pavla Roubalová
konzultace po předchozí telefonické dohodě
roubalovapa@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Jana Strejcová
Út 14:30 - 15:30, kab. F, č. 402, 3. p.
strejcovaja@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Ivana Šanovcová
Út 14:15 - 15:15, kab. Nj, č. 313, 2. p.
sanovcovaiv@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Magdaléna Škaloudová
Út 14:30 - 15:30, kab. F, č. 402, 3. p.
skaloudovama@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Věra Tomanová
Čt 14:15 - 15:15, kab. Aj, č. 505, 4. p.
tomanovave@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Eva Valentová
Čt 16:10 - 17:10, kab. Aj, č. 203, 1. p.
valentovaev@zs21.plzen-edu.cz

Asistenti pedagoga

Bc. Šárka Čadová
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
cadovasa@zs21.plzen-edu.cz
Gabriela Peroutková
konzultace po předchozí telefonické dohodě
peroutkovaga@zs21.plzen-edu.cz
Michaela Prknová
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
prknovami@zs21.plzen-edu.cz
Jitka Sutnarová
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
sutnarovaji@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Hana Škubalová
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
skubalovaha@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková
pouze po telefonické domluvě mimo výuku
vankovael@zs21.plzen-edu.cz

Vychovatelky ŠD

Bc. Gabriela Bečvářová becvarovaga@zs21.plzen-edu.cz
Miroslava Benešová benesovami@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Šárka Čadová cadovasa@zs21.plzen-edu.cz
Jaroslava Holubová holubovaja1@zs21.plzen-edu.cz
Eva Kainzmeierová kainzmeierovaev@zs21.plzen-edu.cz
Gabriela Peroutková peroutkovaga@zs21.plzen-edu.cz
Michaela Prknová prknovami@zs21.plzen-edu.cz
Mgr. Irena Sebreinová sebreinovair@zs21.plzen-edu.cz
Jana Šedivcová sedivcovaja@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Hana Škubalová skubalovaha@zs21.plzen-edu.cz
Kateřina Štěpánková stepankovaka@zs21.plzen-edu.cz
Bc. Irena Valešová valesovair@zs21.plzen-edu.cz
Eliška Vaňková vankovael@zs21.plzen-edu.cz

Provozní zaměstnanci ZŠ

Ivana Longauerová
Sekretářka školy
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
Ing. Petra Linhartová
Sekretářka školy
linhartovape@zs21.plzen-edu.cz
Zdeňka Bobáková
Ekonomka
bobakovazd@zs21.plzen-edu.cz

Správce školy online

Mgr. Lenka Trhlíková
Konzultační hodiny – Čt 14:30 – 15:30 po předchozí domluvě
trhlikova.skolaonline@seznam.cz

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign