MENU

Francouzský jazyk

FJ se na naší škole vyučuje jako povinný 2. cizí jazyk od 6. – 9. ročníku. Časová dotace je 4 vyuč. hodiny v 6. ročníku a 3 vyuč. hodiny v 7. – 9. ročníku.

Jedna jazyková skupina čítá zhruba 10 – 15 žáků, což umožňuje vyučujícím přistupovat k dětem individuálněji.

Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách, vybavených mj. audio-vizuální technikou. Máme k dispozici i PC učebnu a také jazykovou laboratoř.

Ve všech ročnících pracujeme s moderními učebnicemi Le français entre nous plus 1, 2 (nakl. Fraus). Výhodou je mj. dvojjazyčnost (jsou psané v ČJ i FJ), což žákům znatelně usnadňuje porozumění.

Na konci 9. ročníku by jazykové dovednosti žáků měly odpovídat úrovni A2 dle požadavků na jazykové vzdělávání definovaných Společným evropským referenčním rámcem (SERR) pro cizí jazyky.

Ve studiu FJ po ukončení ZŠ je možné pokračovat na vybraných SŠ v Plzni anebo formou odpoledních kurzů na KCV JŠ Plzeň či na Alliance française de Plzeň.

Velmi pozitivně vnímáme fakt, že někteří naši bývalí žáci odjíždějí již coby studenti SŠ či VŠ na dlouhodobé (i roční) studijní pobyty a stáže do Francie a francouzskému jazyku se dále věnují.

Vyučující fr. jazyka jsou plně aprobované a dále se průběžně vzdělávají.

V hodinách FJ využíváme různých organizačních forem i vyučovacích metod práce včetně těch aktivizačních (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.), výjimkou není ani dramatizace, skupinová práce, projektové vyučování, práce s digitálními technologiemi, interaktivními tabulemi, pear-teaching apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují akcí i soutěží s cizojazyčnou tematikou pořádaných např. nakladatelstvím Fraus, dále akcí Eurocentra Plzeň např. u příležitosti Evropského dne jazyků, soutěže Frankofonie pořádané MŠMT, konverzační soutěže, výtvarných soutěží s frankofonní tematikou, Dne otevřených dveří 21. ZŠ Plzeň, turnajů ve hře pétanque, příměstských kempů s výukou FJ atd. Dosahujeme vždy velmi dobrých výsledků.

Spolupracujeme také s Románskou knihovnou při Státní vědecké knihovně města Plzně, s Alliance française de Plzeň, Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou Plzeň, vydavatelstvím Fraus, cestovní kanceláří Protravel Plzeň atd.

Pro naše žáky pořádáme pravidelně studijně – poznávací zájezdy do Francie, jež mají na naší škole dlouhou tradici a mezi žáky se těší velké oblibě. Výjimkou byly pouze uplynulé 2 „covidové“ roky. Poslední – v pořadí již jedenáctý zájezd proběhl na jaře 2019 a to do Alsaska. 12. studijně – poznávací zájezd do Paříže a Pays de la Loire je naplánovaný na jaro 2023.

Nepřehlédněte

  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2023/2024
  • Zájmový kroužek Šachy
  • Zájmové kroužky

Zobrazit více

Kalendář

Pá 29. září 2023
Ředitelské volno

Čt 26. října - pá 27. října 2023
Podzimní prázdniny

Po 30. října 2023
Třídní aktiv 16:30

St 6. prosince 2023
Den otevřených dveří 15:00 - 18:00 – program + zpívání u stromečku

So 23. prosince 2023 - Út 2. ledna 2024
Vánoční prázdniny

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony II. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign