MENU

Německý jazyk

NJ se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého ročníku. Žáci pracují s učebnicemi Wir neu1-2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

V hodinách NJ rovněž pracujeme s dalšími doplňkovými materiály.

V učebnách němčiny jsou instalovány interaktivní tabule, díky nimž je možno pracovat s digitálními učebními materiály.

Snažíme se zajistit pro žáky konverzaci s rodilým mluvčím. Možnost konverzace v cizím jazyce je pro žáky jedním z nejefektivnějších způsobů osvojování jazykových dovedností.

Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, Dne otevřených dveří a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích jsme dosud dosahovali velmi dobrých výsledků.

Pořádáme rovněž jednodenní i vícedenní studijně - poznávací zájezdy do německy mluvících zemí.

Spolupracujeme s partnerskou školou Jenaplanschule v německém Markersbachu. Vytváříme společné projekty, a podle možností pořádáme setkání žáků.

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost NJ se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v Plzeňském regionu.

Nepřehlédněte

  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2023/2024
  • Zájmové kroužky

Zobrazit více

Kalendář

Pá 29. září 2023
Ředitelské volno

Čt 26. října - pá 27. října 2023
Podzimní prázdniny

Po 30. října 2023
Třídní aktiv 16:30

St 6. prosince 2023
Den otevřených dveří 15:00 - 18:00 – program + zpívání u stromečku

So 23. prosince 2023 - Út 2. ledna 2024
Vánoční prázdniny

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony II. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign