MENU

Školní logoped

Logopedie na naší škole

V měsících září až listopad jen probíhá orientační vyšetření výslovnosti u všech žáků prvních tříd. Tato aktivita je organizována v malých skupinách během vyučování. S výsledky jsou vždy seznámeny třídní učitelky. Pokud je u žáka zjištěna vadná výslovnost některé hlásky nebo jiný problém, jsou informováni rodiče těchto žáků.

Během září je na škole zahájena i ambulantní nápravná péče. Tato péče je pro přihlášené žáky bezplatná. Probíhá jednou týdně v délce 25 až 30 minut. Kapacita pro přihlášení do těchto lekcí je značně omezena. Poskytovat ji může logopedická asistentka Mgr. Markéta Kubištová. Probíhá vždy v odpoledních hodinách. Přednostně jsou zařazováni žáci, kteří v nápravné péči pokračují již od uplynulého školního roku. Noví zájemci o tuto péči se mohou přihlásit v průběhu konzultačních hodin těchto učitelek nebo emailem.

Jakým způsobem probíhá nápravná lekce?

Každá lekce má několik částí:

Na lekci chodí žák sám nebo v doprovodu rodiče. Pokud chodí do školní družiny, vyzvedne si jej a zase jej odvede zpět logopedická asistentka. Pokud během lekce jdou ostatní žáci na oběd, odvede po ukončení lekce žáka na oběd také logopedická asistentka a zároveň zajistí dozor nad ním.

Jakým způsobem pracovat se žákem doma?

Žák, který navštěvuje nápravné lekce, si z každé lekce odnáší písemně zadaná cvičení na týden. Pro tento účel nosí žák malý sešit A5. Tato cvičení je třeba procvičovat za dohledu dospělého každý den – nejlépe několikrát denně po krátkých časových úsecích. Pokud je některý pokyn dospělému nejasný, je možné kontaktovat logopedickou asistentku telefonicky, emailem nebo osobně v konzultačních hodinách.

Pomůcky, které používáme při nápravných lekcích:

Přehled odborné literatury využívané při nápravných lekcích:

Nepřehlédněte

  • Zápis do 1. tříd 4. a 5. dubna 2023
  • Zájezd do Francie - Doplatek, 2. informační schůzka pro rodiče
  • Повідомлення про спеціальний запис
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2022/2023
  • Přehled otevřených kroužků

Zobrazit více

Kalendář

Út 4. dubna - st 5. dubna 2023
Zápis do 1. tříd

Čt 6. dubna - pá 7. dubna 2023
Velikonoční prázdniny (čt, v pá 7. 4. je státní svátek)

Po 17. dubna 2023
Třídní aktivy (16:30 h)

Po 24. dubna 2023
Pedagogická rada (14:15 h)

Čt 1. června - pá 2. června 2023
Zvláštní zápisy pro ukrajinské žáky

Po 5. června 2023
Třídní aktivy (16:30 h)

St 21. června 2023
Pedagogická rada (14:15 h)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony II.

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign