MENU

Aktuality

Zpět

Evropský den jazyků
Publikováno 29. 09. 2023, autor Andrea Pelánová

Evropský den jazyků si 26. září každoročně připomínají všichni, kteří se učí cizím jazykům.

Peer teaching, neboli společné vyučování mladších žáků staršími, je jednou z tradic, kterými si naše škola tento den připomíná. Letos se ho zúčastnili od 25. do 27. září žáci prvního i druhého stupně. V některých třídách probíhala vzájemná výuka v různých evropských jazycích. Žáci, kteří se na krátkou dobu změnili na učitele, nejprve stručně seznámili ostatní se zemí, jejíž jazyk se pak společně snažili naučit. Seznámili se i se slovy z finštiny, zkoušeli se naučit francouzské a německé barvy a čísla, zjistili podobnost mezi češtinou, ukrajinštinou a ruštinou.

Žáci si také připravili jazykové aktivity pro nejmenší. Využili toho, co již prvňáci a druháci znají z angličtiny, vedli s nimi jednoduché rozhovory, malí studenti pod jejich vedením vypracovávali nejrůznější úkoly, hráli pexeso a soutěžili. Hodiny se vydařily, společné vyučování se líbilo jak mladším žáčkům, tak jejich starším kolegům v rolích učitelů. Užili si legraci, poznali nové kamarády a těší se na další spolupráci.

Další tradicí k oslavě evropských jazyků se v rámci letošního EDJ několik tříd z 2. stupně naší školy (6. A, 8. A, 8. C, 9. A, 9. B) zúčastnilo programu, který zorganizovala Studijní a vědecká knihovna města Plzně.

Programy na různých stanovištích trvaly okolo 30 minut a odehrávaly se např. ve Studijní vědecké knihovně města Plzně, anglické knihovně, v obřadním sále plzeňské radnice, či v Alliance française v Plzni. Děti si mohly vyzkoušet znalostní soutěže na téma, kolika a jakými jazyky se hovoří v EU. Dozvěděly se také spoustu věcí o zemích mluvících německy a anglicky, reáliích a studijních programech v Německu či v USA. Velmi je bavila jazyková animace v němčině, srovnávaly podobu italských a českých slov, snažily se netápat v arabštině, nebo se učily poznávat znakovou řeč.

Program se všem celkově líbil, dal nám další podněty a motivaci k rozvoji výuky cizích jazyků na naší škole.

Mgr. Andrea Pelánová

Zpět

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign