MENU

Aktuality

Zpět

Ukázkové hodiny francouzštiny pro páté ročníky
Publikováno 19. 05. 2022, autor Mgr. Jitka Králová

V týdnu od 2. – 9. května pozvali francouzštináři ze tříd 6. B a C naší školy své mladší spolužáky ze všech pátých ročníků na ukázkové hodiny FJ.

V tomto jarním období tomu tak bylo každoročně až do května 2019. Další vývoj nám bohužel přerušila coronavirová stopka. Snad se ale již vše vrací k normálu, a proto jsme letos mohli ukázkové hodiny opět realizovat prezenčně, tedy formou pozvání páťáků k věkově nejbližším a francouzštinu již studujícím šesťákům. Ti mladší totiž právě v této době stojí před volbou druhého cizího jazyka – němčiny nebo již zmíněné fr. a to na další 4 roky.

Většímu zájmu se na naší škole stále těší němčina. My však nezoufáme a právě prostřednictvím ukázkových hodin se snažíme dětem nastínit, že francouzština není „ani strašák či popelka, dokonce ani nenaučitelný jazyk,“ ba právě naopak. Vedle angličtiny je komunikačním jazykem Evropské unie a dalších mezinárodních institucí a organizací. Právě s AJ má FJ mnoho společného. (I wikipedie uvádí, cit: „Slovní zásoba angličtiny obsahuje největší podíl slov cizího původu, převážně z románských jazyků hlavně z francouzštiny.) Děti se tak mohou při dalším studiu o angličtinu opřít, využít ji. Navíc i v češtině máme mnoho původně fr. slov, užíváme je, aniž bychom si cizí pozadí vůbec uvědomovali. Co třeba pudr, bageta, bonbon, parfém, premiéra, manéž, šampaňské, masáž, koňak, salutovat, vernisáž, luna, portál, bižutérie, kupé, suterén …?

Určitou výhodu při studiu tohoto románského jazyka, vzešlého z vulgární (lidové) latiny, mají děti muzikální (zpívající či hrající na nějaký hudební nástroj). Je to totiž jazyk libozvučný, melodický, příjemný, navíc bohatý, hravý. A dokonce i žáci ráčkující, ti mají super bonus. Během 8 ukázkových hodin se páťáci seznámili s jednou ze dvou učeben, oběma vyučujícími, učebnicemi, moc hezky spolupracovali, po svých starších spolužácích opakovali jazykolamy, zahráli si u tabule proti šesťákům jednoduchou obrázkovou hru na slovní zásobu a dlužno podotknout, že ve většině případů vyhrávali, na základě hezké prezentace odpovídali na to, co již znají z frankofonního světa, zhlédli krátké (ve škole natočené) video, dozvěděli se, jakými formami a metodami se učíme a co vše (i dosti netradičního) v rámci výuky děláme. Nechceme se chlubit, ale výčet těchto činností je opravdu bohatý.

Snažíme se totiž, aby francouzština děti hlavně bavila. Aby si k ní našly pozitivní vztah, měly motivaci nejen k učení, ale i k poznávání frankofonních zemí, jejich kultuře, gastronomii, reáliím. Snad se ukázkové hodiny dětem, ale i jejich třídním učitelům, líbily. Doufáme, že se v dalším školním roce 2022/2023 řady francouzštinářů více rozrostou a noví šesťáci se budou stejně nadšeně učit nejen německému, ale i francouzskému jazyku.

Fotogalerii naleznete na www.rajce.com pod heslem tygrousek.

Zpět

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign