MENU

Zahraniční zájezdy

  1. Studijně - poznávací zájezdy do Anglie (další informace)
  2. Studijně - poznávací zájezdy do Francie (další informace)
  3. Studijně - poznávací zájezdy do Německa / Rakouska (další informace)

To nejlepší z Anglie
Publikováno 10. 06. 2019, autor Mgr. Helena Kopečková

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily hned dva totožné jazykově-poznávací výjezdy do Anglie. V termínu od 10. do 17. května vyrazili obdivovat krásy především jižní Anglie žáci osmých tříd a v termínu od 17. do 24. května pak deváté třídy. V obou zájezdech po přihlášení žáků zbylo místo, tudíž se naší škole zadařilo téměř neuvěřitelné – nejen, že jeli všichni zájemci z osmých a devátých tříd, ale také se k nim připojili skutečně všichni, kdo měli zájem, i ze tříd sedmých!

V nočních hodinách jsme vyrazili z Plzně a následující den ráno vystupovali na naší první zastávce v Bruselu, kde jsme si prohlédli Atomium. Následně jsme nevynechali belgické Benátky severu – Bruggy. Přespali jsme ve Francii a další den ráno už nás čekal trajekt do Anglie. A co nás vše v Anglii čekalo?

Začali jsme kouzelnou procházkou po anglických křídových útesech Beachy Head. Navštívili přímořský resort Brighton. Zavítali jsme na středověký hrad Warwick, kde nás zaujala nejen architektura 14. století, ale také hradní okruhy s voskovými figurínami a především dechberoucí Falconer’s Quest – největší podívaná s dravci v Anglii koncipovaná jako příběh.

Následoval univerzitní Oxford s kolejí Christ Church College, proslulou mimo jiné svou jídelnou, již je možné spatřit ve filmech o kouzelníku Harry Potterovi. Neminuli jsme ani proslulý přístav Portsmouth, kde jsme si prohlédli například HMS Victory, nejstarší loď světa stále v aktivní službě, na jejíž palubě zahynul v bitvě u Trafalgaru v roce 1805 admirál Nelson. Navštívili jsme Salisbury se světově proslulou katedrálou i nedaleký komplex menhirů a kamenných kruhů Stonehenge.

Následovala prohlídka královského hradu Windsor, oblíbeného sídla královny. A pak, jako zlatý hřeb výjezdu, Londýn. Ať už si někteří z nás prohlédli muzeum voskových figurín Madame Tussaulds či fotbalový stadion FC Arsenal, Londýn měl nám všem co nabídnout. Prohlédli jsme si centrum města a projeli se nejen metrem, ale i lodí po Temži. A pak už byl čas vrátit se zase zpět domů a do školních lavic.

Dovolte mi zde ještě poděkovat všem žákům, za jejich povětšinou vzorné chování, ale také cestovní kanceláři ProTravel, která pro nás výjezdy zajistila, i oběma průvodkyním paní Zítkové Chlemařové i paní Kraftové, které byly opravdu skvělé. Moc děkujeme!


Krásy Severní Anglie
Publikováno 29. 06. 2017, autor Mgr. Andrea Pelánová

V noci 20. května 2017 se žáci 8. a 9. tříd sešli před budovou 21. ZŠ, aby zamávali rodinám a škole a zavítali do země jim zatím neznámé. Loučení bylo veliké, některým (spíše rodičům), ukápla i slza, ale studenti po urputném boji o zadní místa v autobusu nakonec zasedli, a všichni, plni nadšení z nastávajícího dobrodružství, jsme konečně vyrazili.

První zastávka byla ještě v České Republice. Nejeden žák i v jednu hodinu ráno potřeboval doplnit kalorie v tamním McDonaldu, nezapomněl zakoupit kávu, takže posléze v autobuse spal jen druhý pan řidič. Ostatní si místo odpočinku sdělovali své dosavadní zážitky až do brzkého rána.

První velká zastávka - Amsterodam

V hlavním městě Nizozemska jsme nasáli nezvyklou atmosféru, která byla velmi odlišná od té naší. Všechny úžasné zážitky byly ještě zesíleny krásným počasím, jelikož na obloze se po celý den neobjevil ani mráček. Pan průvodce nás vedl městem, ukázal nám např. nejstarší kostel ze 14. století, prošli jsme květinové trhy, nakoupili holandské sýry a také jsme se porozhlédli po tzv. grachtech neboli kanálech, které protínají celé město. Po prohlídce malebného města plného kol, různých květin a vůní jsme se nezapomněli zastavit ve známých uličkách s děvčaty spoře oděnými, což byl pro všechny velmi silný zážitek.

Po prohlídce následovalo nalodění se na trajekt. Počasí nám stále přálo a my se mohli kochat úchvatnými pohledy na moře až do desáté hodiny večerní. Mezitím jsme se stihli ubytovat v kajutách, navštívit místní restaurace a bary, a někteří nezaháleli a šli se podívat na diskotéku. Sedmnáctihodinová plavba končila v přístavu Newcastle, kde jsme opět sedli do autobusu a jeli na první zastávku ve "staré dobré Anglii".

Navštívili jsme Hadriánův val, kde jsme mohli pocítit na vlastní kůži, jaké to asi mohlo být v době téměř před 2000 lety. Důkladně jsme prozkoumali Housteads Roman Fort, což byla pevnost a vojenský tábor v době římské nadvlády.

Odpoledne jsme zavítali do Durhamu, ležícím na řece Wear, jehož dominantou je překrásná románsko-gotická katedrála. Měli jsme veliké štěstí, poněvadž jsme si mohli prohlédnout po rekonstrukci právě otevřenou Gelilee Chapel - nádherně zdobenou románskou kapli s hrobem 1. britského historika, Bedy Ctihodného. Také příznivci filmu Harry Potter si přišli na své - mohli jsme se procházet po stejných prostorách, kde se natáčely některé scény ze stejnojmenného filmu. Velmi mile nás překvapilo, jak příjemný čas, protkaný zářivými slunečními paprsky, se dá strávit v tomto malém studenstském městečku.

A pak nás čekalo to, na co se většina studentů těšila nejvíce (možná i z důvodu velkého hladu) - zabydlení se v hostitelských rodinách.

Rodiny se nás ujaly skvěle, s milým úsměvem si děti rozebraly, a mířily s nimi ke svým domovům.

Po snídani jsme se rozjeli zkoumat jeden z nejkrásnějších zámků Anglie - Howard Castle. Zámek byl opravdu úžasný, plný zajímavých historických obrazů, soch, nábytku a děti si užily pobyt zde i proto, že hrály interaktivní hru, kdy musely samy od průvodců hradu zjišťovat odpovědi na zadané otázky.

S touto hrou jsme pokračovali i do další zastávky - Riveaux Abbey. V oblasti North Yokshire Moors se nachází ruiny bývalého cisterciánského kláštera, kde jsme si užili opět krásného počasí, a někdo také krátké meditace.

Odpoledne jsme obdivovali krásy severoanglické přírody, procházeli národním parkem. Většina účastníků si tuto vycházku vybaví velmi rychle, neboť jsme se odtud vrátili všichni spálení a také jsme potkali zmiji. Tamní obyvatelé nás ujišťovali, že u nich žádní jedovatí hadi nejsou, a když, tak jen ojediněle. Prostě, měli jsme štěstí.

Další den jsme začali prozkoumáváním ruin opatství St. Mary´s a pak hradu Clifford, což je gotická pevnost, postavená na uměle vytvořeném pahorku.

Další lahůdkou bylo úchvatné město York. Procházeli jsme centrem města, úzkými uličkami zvanými Shambles, navštívili jsme okruh hradeb, celkově měřících 5 km. Město leží na řece Ouse a bylo Římany založeno roku 71. Yorkminster, zdejší katedrála, která je od roku 634 sídlem arcibiskupa z Yorku - druhého nejvyššího hodnostáře anglikánské církve, je největší gotická katedrála na sever od Alp. Chlubí se největší sbírkou středověkých vitráží v Británii. Východní okno z 15. století patří k jedněm z největších v Evropě.

Odpoledne pak bylo pojato v soutěžním duchu. Rozdělili jsme se na týmy a zahráli si velkou interaktivní hru. Dostali jsme záludné otázky týkající se Yorku a museli jsme jakkoli získat informace v centru města. Výherci nakonec získali medaile a sladkou odměnu. Nutno dodat, že i pro tyto odměny nás to "chytlo" a že jsme, lačnící správných odpovědí, zběsile pobíhali po městě a nebáli jsme se zastavit či oslovit kolemjdoucí a zeptat se.

Další ráno už nás bohužel čekalo rozloučení s našimi milými "náhradními rodiči" a pomalu jsme ujížděli užít si předposlední den na anglické pevnině. Prohlédli jsme si malebné přímořské městečko Whitby, kde si každý musel bezpodmínečně dát fish and chips, aby ochutnal tuto britskou specialitu. Kulinářským uměním by se patrně toto jídlo nazvat nedalo, ale i přes velké množství přepáleného tuku nám i tamním rackům hranolky a ryby chutnaly. Zde jsme poprvé uviděli moře a nadšeni z opalujícího slunce jsme se chtěli vrhnout do vody, ale bohužel byla opravdu ledová.

Po druhé jsme se setkali s mořem na Flamborough Head. Zážitek to byl vskutku neopakovatelný, protože voda byla krásně modrozelená, na pláži byla spousta bílých oblázků a v okolí rezervace s bílými útesy. I když voda nebyla nejteplejší, našli se i tací, co se koupali.

Než jsme přejeli k našim novým hostitelským rodinám v Northamptonu, prošli jsme se městem Scarborough, shlédli zříceninu hradu a místo, kde se po 500 let konávaly trhy.

Poslední den ve Velké Británii se opravdu vyvedl. Počasí nám opět přálo, ve stínu bylo 30 stupňů a my se kochali pohledy na hlavní město - Londýn. Obcházeli jsme slavné památky např. Trafalgar Square s Národní Galerií, většina žáků se projela na obrovském, 135 metrovém kole London Eye. Je dominantou města a je možno z ptačí perspektivy vidět většinu atraktivních pamětihodností města.

Viděli jsme Houses of Parliament s hodinovou věží, šli okolo Buckhingam Palace a děti se také konečně dočkaly toliko očekávaných rozchodů, aby navštívily obchodní centra a mohly nakoupit dárečky a suvenýry pro své rodiny.

Vše nějak rychle uběhlo, my jsme se vraceli metrem k našemu autobusu, abychom se mohli vydat na cestu zpět do ČR. Na trajekt z Doveru jsme se dostali bohužel až ve dvě hodiny ráno, tak se nám cesta domů zdála velmi dlouhá.

Nicméně všichni, i učitelé, naznali, že se vracíme domů bohatší o mnoho úžasných zážitků, a už se těšíme, až opět někam vyrazíme!


Malebné Skotsko aneb z deníku malého cestovatele (2013)

Milý deníčku,

tak už je to tady! Je pátek večer 10. května 2013 a mě čeká cesta do země neznámé. Zmateně pobíhám kolem autobusu, letmo se loučím s rodiči. Mám trochu obavy, a to nejen z šestnácti hodinové plavby trajektem a následného cestování autobusem. Jediné co vím je, že Skotsko je plné postaviček pobíhajících v kostkovaných sukních a místem, kde se pasou velké chlupaté krávy. No, tak uvidíme. Konečně nasedám spolu s ostatními spolužáky z 2. stupně do autobusu (posádku tvoří 44 žáků, čtyři učitelé a paní průvodkyně) a vyrážíme.

Cesta: Již v autobuse nás zachvátila panika, že nic neumíme a snažili jsme se procvičit nějaké užitečné fráze. A tak se autobusem nesly věty typu: "Does you know kdy odjíždíme?" Učitelé pomalu padali do mdlob, a tak jsme toho radši nechali a věnovali se spánku, aby nám cesta utekla rychleji.

Amsterdam: První zastávkou bylo město Amsterdam, hlavní město Nizozemska s nulovou nadmořskou výškou. Počasí nám moc nepřálo, ale to nás nemohlo odradit. Paní průvodkyně si to rovnou zamířila do známé uličky s děvčaty spoře oděnými. Padla i otázka, kam se máme dívat, načež paní učitelka odpověděla, že to záleží čistě na nás, ale že kvůli modrým očím se tam nechodí. Aby však bylo zachováno dekórum, prohlédli jsme si nejstarší kostel Oude Kerk ze 14. století, navštívili květinový trh, ochutnali vynikající holandské sýry a projeli se na lodi po místních kanálech, tzv. grachtech, které jsou opravdovým bludištěm.

Trajekt: Po prohlídce města následovalo nalodění na trajekt. Ubytováni jsme byli v kajutách, což byl pro nás zážitek. Avšak nezaháleli jsme a večer navštívili místní diskotéku, kde jsme se svíjeli v rytmu i s našimi učiteli, kteří předvedli nečekané taneční kreace. Šestnáctihodinová plavba končila v přístavu Newcastle, kde jsme opět sedli do autobusu a uháněli na sever.

První den na pevnině: První zastávkou byl hrad Bamburgh Castle s procházkou po pláži a písečných dunách. Někteří odvážlivci vyzkoušeli i teplotu vody v oceánu, ale na plavky to opravdu nebylo. Poté nás čekala prohlídka Falkirk Wheel, což je moderní zdymadlo spojující dva plavební kanály s rozdílnou úrovní hladin. V podstatě se jedná o lodní výtah překonávající výškový rozdíl 24 metrů. Před odjezdem k hostitelským rodinám jsme se zastavili u památníku Williama Wallace, skotského šlechtice, který vedl vzpouru proti Angličanům a ve Skotsku je považován za národního hrdinu.

Hostitelské rodiny: Večer jsme již strávili v hostitelských rodinách. Chvilku nám trvalo, než jsme si zvykli na místní výslovnost, při které je silně slyšet drnčivé r, ale nenechali jsme se odradit. Časem jsme pochopili, že ovečka se neřekne sheep, ale ewe [ju:], že wee [wi:] znamená malý atd. Rodiny se nás ujaly skvěle. Říká se, že pokud chcete poznat Skotsko, musíte vědět, co zde jedí a pijí. Tradičním pokrmem je haggis. Základem této dobroty jsou ovčí vnitřnosti - srdce, játra a plíce, které se vaří s dalšími ingrediencemi v obráceném ovčím žaludku. Básník Robert Burns napsal o této pochoutce dokonce i báseň. Někteří z nás měli možnost tuto specialitu ochutnat i ve své rodině a nutno říci, že to nebylo vůbec špatné.

Den druhý: Po snídani jsme se rozjeli k nedalekému hradu Stirling Castle. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a paní průvodkyně nám položila záludné otázky, na které jsme měli najít odpovědi. Tímto vlastně začalo soutěžní klání mezi jednotlivými týmy, neboť každý den jsme dostali nové a ještě záludnější otázky, na které jsme hledali odpovědi. Nutno dodat, že nás to "chytlo" a zběsile jsme pobíhali po památkách lačnící správných odpovědí. Další zastávkou byl výlet stoletým parníkem po jezeře Loch Katrine, jehož okolí inspirovalo k tvorbě známého spisovatele Waltera Scotta. Po plavbě jsme absolvovali krátkou návštěvu města Glasgow, kde jsme měli i chvilku na nákupy.

Den třetí: Tento den jsme se vydali obdivovat krásu místní přírody. Vyrazili jsme ke skotským vřesovištím Rannoch Moor, která jsou civilizací nedotčena a dále k nejslavnějšímu údolí Glen Coe známého krvavým masakrem, který se zde odehrál v 17. století. Dál nás cesta vedla k nejvyšší hoře Ben Nevis, kterou někteří přejmenovali na "Ben Nevíš", protože je často ukryta v mracích a tudíž vlastně ani nevíme, zda tam nějaká je. Počasí se velmi rychle střídalo. I když někdy lilo jako z konve, stále vlastně nebylo nač si stěžovat, neboť dokud prý ve Skotsku neprší voda zdola, tak jen mrholí.

Den čtvrtý: Nemohli jsme se dočkat rána, neboť nás čekala prohlídka Edinburghu - hlavního města Skotska. Těšili jsme se na slíbené nákupy v nejrušnější ulici Princess Street. Nejprve jsme však navštívili místní hrad s korunovačními klenoty, hledali Stone of Destiny (Kámen osudu) a nejstarší stavbu na hradě (St Margarets Chapel). Po prohlídce následovala procházka po Royal Mile (Královská míle) spojující hrad s palácem Holyroodhouse, který královská rodina stále užívá ke svému odpočinku. Cestou jsme viděli místa, kde stávaly šibenice a i poetickou hospůdku s názvem Last Drop (Poslední kapka), kde si odsouzení dávali svůj poslední drink. Trošku strašidelně působilo místo, které sloužilo k ověření skutečnosti, zda dotyčná žena je, nebo není čarodějnice. Přivázali jí kámen na krk, hodili ji do vody a čekali, zda vyplave. Pokud ano, byla nařčena z čarodějnictví a následně upálena. Paní učitelky se na tomto místě začaly nepatrně ošívat a měly se k odchodu.

Rozloučení s rodinami: Ráno jsme se rozloučili s náhradními maminkami a tatínky a pomalu se chystali na zpáteční cestu, při které jsme se zastavili u Hadrianovy zdi a u romantických ruin kláštera Melrose. Odpoledne jsme se opět nalodili na trajekt a zamířili k domovu.

Návrat domů: Cesta se zdála být nekonečná, ale díky šikovným řidičům jsme se do Plzně dostali před půlnocí. Konstatovali jsme, že si výlet užili úplně všichni - tedy my žáci, ale i naši učitelé. Domů jsme se vrátili bohatší o spoustu zážitků a už se těšíme, až opět někam vyrazíme.


Studijně poznávací zájezd do jižní Anglie a Londýna, 15. - 21. 5. 2011

Vážení rodiče a milí žáci,

21. základní škola ve spolupráci s cestovní agenturou 321Escape si pro vás připravily, tak jako každé dva roky, studijně poznávací zájezd do jižní Anglie a Londýna.

Tentokrát se nevydáme jen za ruchem velkoměsta, ale častěji se budeme kochat přírodním bohatstvím jižní Anglie. Zastavíme se například u překrásné scenérie bílých útesů, rozhlédneme se po krajině z cimbuří malebného vodního hradu Bodiam nebo se projdeme po opravdu dlouhém mole. Na jeho konci budeme více než půl kilometru od břehu! Čeká nás také výlet do "nitra Země" při prohlídce pašeráckých jeskyní nebo nevšední pohled na mořskou faunu i flóru v brightonském akváriu. Zhoupneme se i na palubě zakotvené HMS Victory, na které se kdysi pohupoval i sám admirál Nelson. Samozřejmě nevynecháme jedny z nejstarších staveb Anglie. Ano, tušíte dobře, jde o hradiště Old Sarum a především o megalitickou stavbu Stonehenge. Celý jeden den věnujeme také známým památkám hlavního města a neopomeneme ani belgický Brusel. Komu tento výčet nestačil, může se začíst do podrobnějšího programu zájezdu.

1. den
Odjezd večer přes ČR, SRN do Belgie

2. den
Kolem poledne příjezd do Bruselu. Kolem komplexu budov EU, královského paláce. Procházka centrem města (náměstí Grande Place, radnice, měšťanské domy, Manneken Pis, královská pasáž, katedrála, zastávka u Atomia, symbolu výstavy EXPO 58, park Mini-Europe. Odjezd na ubytování k Calais.

3. den
Ráno přes La Manche, vylodění v Anglii. Dover (bílé útesy, impozatní hrad, s pozorovatelnou z WWII.), přejezd do Hastingsu (opatství na místě bitvy 1066, pašerácké jeskyně), hrad Bodiam. K Londýnu na nocleh.

4. den
Výlet na jih: Brighton (královský pavilon Jiřího IV., molo 512 m, mořské akvárium...), zastávka u hradu Arundel (sídlo vévodů z Norfolku), přístav Portsmouth (lodě jako Nelsonova HMS Victory, Mary Rose Jindřicha VIII., Warrior...). Návrat na nocleh.

5. den
Winchester (nejstarší anglická katedrála s tzv. kruhovým stolem krále Artuše v Great Hall, jinak podvrhem Jindřicha VIII.), město Salisbury, kde byla vyhotovena Magna Charta, s impozantní katedrálou (nejvyšší věž), a blízké hradiště Old Sarum. Přejezd ke Stonehenge. Další megalitické stavby Avebury (kamenný kruh, šachtový hrob ve West Kenneth Long Barrow). Kolem Windsoru zpět k Londýnu na nocleh.

6. den
Prohlídka Londýna; okružní jízda po City se zastávkami (Tower, Tower Bridge, L.S.E., St. Paul, atd.), poté procházka: Westminster, Whitehall, Downing st., Buckinghamský palác, Mall, Trafalgar, Soho, Piccadilly. Covent Garden... Volno k návštěvě např. British musea, Národní galerie, Imperial War musea (tato tři jsou zdarma) nebo musea Mme Tussaud. Večer odjezd přes Canterbury (katedrála) do Doveru. Noční přejezd přes La Manche na kontinent.

7. den
Návrat k večeru.


Studijní - poznávací zájezd do Anglie – 31. 5. - 5. 6. 2009

V letošním školním roce jsme se rozhodli nabídnout našim žákům 2. stupně zájezd do Velké Británie. Ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o. jsme uspořádali šestidenní zájezd s názvem Královská Anglie, který proběhl v termínu 31. 5. - 5. 6. 2009. Vzhledem k velkému počtu zájemců nám byl cestovní kanceláří nabídnut větší autobus a mohli jsme pod dozorem 3 pedagogických pracovníků (M. Záhoříková, H. Procházková, A. Lepičová) vzít celkem 46 žáků naší školy.

První den zájezdu jsme v 15:30 odjeli od budovy školy a zamířili přes Německo a Belgii do francouzského města Calais, odkud jsme se v časných ranních hodinách přepravili tunelem pod kanálem La Manche na území Velké Británie.

Po příjezdu do Londýna jsme navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, kde jsme měli možnost vyfotografovat se s figurínami nejrůznějších známých světových osobností. Poté jsme měli čas si trochu odpočinout při poledním pikniku v Regent´s Parku. Odpolední program sestával z přesunu londýnským metrem k Science Museum (Muzeum vědy), kde jsme si prohlédli bezpočet vystavených exponátů včetně kosmické lodi Apollo 10 a vyzkoušeli si nejrůznější interaktivní hry a další činnosti související s tématikou vědy a techniky. Na závěr pondělního programu jsme se prošli kolem Royal Albert Hall a královského paláce Kensington Palace a zchladili znavené nohy ve fontáně princezny Diany. Poté už nás čekal přejezd do londýnské části Eltham, kde jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.

Třetí den jsme přejeli ke královskému paláci Jindřicha VIII. Hampton Court, kde jsme si prohlédli zahrady a pokusili se najít cestu bludištěm. Odpoledne jsme opět věnovali prohlídce Londýna. Začali jsme u obřího kola London Eye, které bylo na naši žádost do programu zájezdu zařazeno a z kterého jsme měli možnost shlédnout na všechny památky, které jsme poté navštívili pěšky. Opět s nohama na pevné zemi jsme se tedy později seznámili s budovami britského parlamentu, věží se známým zvonem Big Benem, Westminsterským opatstvím či sídlem ministerského předsedy na Downing Street. Postupně jsme došli až na náměstí Trafalgar Square, kde jsme měli první delší rozchod. Někteří v době volna navštívili National Gallery, jiní čas využili k relaxaci u fontán a fotografování se sochami lvů u památníku admirála Nelsona. Den jsme zakončili u Buckinghamského paláce, kde jsme se dozvěděli základní informace o královské rodině, britské monarchii apod.

Další den jsme navštívili město Canterbury, které proslavil Geoffrey Chaucer svými povídkami. Nejprve jsme absolvovali pěší prohlídku města po stopách poutníků z dob Chaucerových, navštívili jsme ruiny středověkého hradu a přesunuli jsme se ke Canterburské katedrále. Historickou osobností, která je s tímto posvátným místem spojena, je Thomas Beckett, který byl zavražděn v místní slavné katedrále, kterou jsme také měli možnost si důkladně projít. Po prohlídce katedrály jsme měli opět rozchod, abychom mohli nakoupit dárky svým příbuzným a známým. Odpoledne jsme přejeli k jednomu z nejkrásnějších anglických hradů – Leeds Castle. Po skupinách jsme si prohlédli jeho interiéry, přečetli a pověděli jsme si něco k jeho historii a dalším zajímavostem a ve volném čase po prohlídce jsme zhlédli obrovské zahrady náležející k hradu, muzeum obojků, „ptačí zoo“ a našli cestu ven z velmi spletitého bludiště.

Poslední den v Londýně jsme věnovali návštěvě pevnosti Tower. V jeho areálu jsme měli celé tři hodiny na prohlídku všech zajímavostí, od hradeb a věží s expozicemi o osobnostech zde v minulosti vězněných, přes výstavu o zbroji krále Jindřicha VIII. až po britské korunovační klenoty. Potom jsme se svezli lodí po řece Temži do městské části Greenwich, kde jsme navštívili Národní námořní muzeum a Královskou observatoř s nultým poledníkem. Zde jsme se s Londýnem rozloučili a ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů. V pátek cca v 10:00 jsme přijeli zpět před budovu naší školy, kde si všechny žáky převzali zákonní zástupci.

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign