MENU

Bilingvní výuka

Bilingvní výuka se zaměřuje především na rozvoj receptivních a kognitivních dovedností, přičemž klíčovým přínosem je spontánní komunikace a přemýšlení v cizím jazyce.

Zvolili jsme takovou variantu systému vyučování bilingvní výuky, kdy žák jen minimálně komunikuje ve svém rodném jazyce a kdy mluví a reaguje v cizím jazyce. Tento systém výuky je zároveň velmi motivující a efektivní, minimalizuje stres, a děti nepovažují komunikaci jako způsob učení, ale přijímají ho naprosto samozřejmě. Naší vizí při výuce předmětů v angličtině bylo, aby způsob komunikace nečinil obtíže, prakticky stimuloval rozvoj řečových a poslechových dovedností, aby byl zábavný, ale intenzivní.

Naše škola vyučuje bilingvně od roku 2020, kdy odstartovala výuku výtvarné výchovy v anglickém jazyce ve dvou prvních třídách. Výuka se postupně rozšiřuje do všech ročníků. Vyučování je zajištěno pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací, která je pro bilingvní výuku vymezena Společným evropským referenčním rámcem.

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign