MENU

Francouzský jazyk

FJ se na naší škole vyučuje jako povinný 2. cizí jazyk od 6. do 9. ročníku. Časová dotace je 4 vyuč. hodiny v 6. ročníku a 3 vyuč. hodiny v 7. – 9. ročníku.

Jedna jazyková skupina čítá zhruba 10 – 15 žáků, což umožňuje vyučujícím přistupovat k dětem individuálněji. Vyučující fr. jazyka jsou plně aprobované a dále se průběžně vzdělávají.

Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách, vybavených mj. audio-vizuální technikou. Máme k dispozici i PC učebnu a také jazykovou laboratoř.

Ve všech ročnících pracujeme s moderními učebnicemi Le français entre nous plus 1, 2 (nakl. Fraus). Výhodou je mj. dvojjazyčnost (jsou psané v ČJ i FJ), což žákům znatelně usnadňuje porozumění. Samozřejmostí jsou i interaktivní verze učebnic a další doplňkové materiály.

Na konci 9. ročníku by jazykové dovednosti žáků měly odpovídat úrovni A2 dle požadavků na jazykové vzdělávání definovaných Společným evropským referenčním rámcem (SERR) pro cizí jazyky.

Ve studiu FJ po ukončení ZŠ je možné pokračovat na vybraných SŠ v Plzni anebo formou odpoledních kurzů na KCV JŠ Plzeň či na Alliance française de Plzeň.

Velmi pozitivně vnímáme fakt, že někteří naši bývalí žáci odjíždějí již coby studenti SŠ či VŠ na dlouhodobé (i roční) studijní pobyty a stáže do Francie a francouzskému jazyku se dále věnují.

V hodinách FJ využíváme různých organizačních forem i vyučovacích metod práce včetně těch aktivizačních (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.), výjimkou není ani dramatizace, skupinová práce, projektové vyučování, práce s digitálními technologiemi, interaktivními tabulemi, pear-teaching apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují akcí i soutěží s cizojazyčnou tematikou pořádaných např. nakladatelstvím Fraus, dále akcí Eurocentra Plzeň např. u příležitosti Evropského dne jazyků, soutěže Frankofonie pořádané MŠMT, konverzační soutěže, výtvarných soutěží s frankofonní tematikou, Dne otevřených dveří 21. ZŠ Plzeň, turnajů ve hře pétanque, příměstských kempů s výukou FJ atd. Dosahujeme vždy velmi dobrých výsledků, konkurujeme zdařile i žákům z víceletých gymnázií.

Spolupracujeme také s Románskou knihovnou při Státní vědecké knihovně města Plzně, s Alliance française de Plzeň, Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou Plzeň, vydavatelstvím Fraus, cestovní kanceláří Protravel Plzeň atd.

Pravidelně také pořádáme studijně – poznávací zájezdy do Francie, jež mají na naší škole dlouhou tradici a mezi žáky se těší velké oblibě. Výjimkou byly pouze „covidové“ roky. Několikrát jsme také našimi žáky doplňovali zájezdy do Francie pořádané jinými školami z Plzeň. kraje. Poslední zájezd 21. ZŠ Plzeň, v pořadí již jedenáctý, proběhl na jaře 2023, v 8 denním programu se objevila Paříž, Disneyland, zámky na Loiře a pobřeží Atlantiku.

Pevně věříme, že studium FJ na naší škole bude našim žákům i nadále přínosem.

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign