MENU

Aktuality

Zpět

Ukázkové hodiny francouzštiny pro páté ročníky
Publikováno 28. 05. 2024, autor Mgr. Jitka Králová

V souvislosti s cizími jazyky se na naší škole v posledních týdnech děly věci. Samozřejmě myšleno v dobrém slova smyslu. Němčináři se zkontaktovali s partnerskými školami v Markersbachu a Furth im Waldu, angličtináři testovali jazykové znalosti a dovednosti dětí a francouzštináři zvali páťáky na ukázkové hodiny. Protože právě ti mladší stojí v této době před volbou, jaký druhý cizí jazyk si od 6. ročníku zvolí, zda FJ nebo NJ.

Pojďme k francouzštině. Po dva týdny se všechny čtyři „pětky“ potkávaly se třídami 6.A, 7.A a 8.B. Oproti všem předchozím letům jsme se nyní viděli dokonce 3x.

Začínali jsme pozváním mladších do hodin FJ. Jedna třída, jedna celá vyučovací hodina. Připravit takový program není úplně jednoduché. Ale naši fránináři jsou šikovní. Nechtěli jsme, aby se ti mladší jen dívali a my se takříkajíc „předváděli.“ Páťáky jsme pěkně zapojili. Naučili je pozdravy, seznámili se třídami, paními učitelkami, učebnicemi (dvojjazyčnými, tedy v ČJ i FJ). Mladší děti se také od těch starších dozvěděly nejen o aktivitách a činnostech běžných výukových, ale i o těch nad rámec, vyzkoušely si jazykolamy, opakovaly slovíčka podobná češtině, angličtině a francouzštině z oblasti sportů, hudebních nástrojů, zvířat, barev, členů rodiny atd., zahrály si u tabule jednoduchou obrázkovou hru na slovní zásobu. Odcházely s hezkými záložkami do knížek a sladkostmi.

Ve „druhém kole“ zavítaly obě paní učitelky do tříd páťáků. Společně jsme zhlédli krátké (ve škole) natočené video, na základě hezké prezentace si popovídali o tom, co děti již vědí o frankofonním světě, reklama na Paříž se také všem líbila a závěrečné tabulkové srovnání obtížnosti ČJ, AJ, NJ a FJ snad také některým pomohlo si leccos ujasnit. Letos jsme jako bonus zařadili i aktivitu třetí. Nahrála nám do karet dubnová jazyková soutěž Ars poeticae, o níž se zde můžete také dočíst. Využili jsme tedy ještě nedávno prezentovaných znalostí dětí v recitaci a v dramatizaci a páťákům jsme ukázali, jak se stát správnou „čarodějnicí“ či jak se v 5 minutách pohádat o ničem, ale přitom do toho vložit tolik energie, emocí, kreativity, humoru…

Společných hodin bylo celkem deset. Všichni hezky spolupracovali, snad se i bavili, hodiny nám rychle utekly, mnohdy bylo dotazů více, než nám čas dovolil. Pevně věříme, že se nám podařilo přesvědčit co nejvíce žáků pro studium tohoto stále trochu, byť neprávem, opomíjeného jazyka. Možná se budu opakovat, ale ať. Při studiu FJ se lze velmi dobře opřít o AJ, zejména co se slovní zásoby týče, stejné slovíčko významově, ten samý zápis, jen s odlišnou výslovností. Pracujeme v malých skupinách, s časovou dotací 4 hodiny týdně v šestém a 3 hodiny v sedmém až devátém ročníku. Využíváme všech možných organizačních forem i výukových metod práce, moderní technologie, interaktivní tabule, počítačovou učebnu, spolupracujeme s dalšími institucemi, účastníme se soutěží, jezdíme na studijně-poznávací zájezdy do Francie atd. Snažíme se, aby výuka bavila nejen děti, ale i nás učitele.

Doufáme a také věříme, že se v dalším školním roce 2024/2025 naše řady ještě více rozrostou a noví šesťáci se budou stejně nadšeně učit nejen německému, ale i francouzskému jazyku.

Malou fotogalerii naleznete na: https://www.rajce.idnes.cz/tygrousek/album/ukazkove-hodiny-fj-pro-5-tridy-21-zs-plzen-duben-kveten-2024

Zpět

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign